×

Avís

JUser: :_load: No es pot carregar a l`usuari amb id: 12

Biblioteques

La plataforma de Inkemia IUCT és capaç de dissenyar, sintetitzar i avaluar molècules candidates perquè interactuïn amb dianes farmacològiques.

Disposem dels equips de treball, la infraestructura, el know-how i una àmplia experiència en:

-             Disseny i síntesi química.

-             Química mèdica.

-             High Throughput Experimentation.

-             High Throughput Analysis.

-             Elucidación estructural i

-             Cerca de la Propietat Intel·lectual.

Així mateix, el nostre equip disposa de gran experiència en:

-             Síntesi orgànica, biotecnologia i processos de biocatàlisi mitjançant l'ús d'enzims propis o bé amb microorganismes vius.

-             Eines de química computacional per al disseny “in silico” de candidats.

-             Know-how específic en els processos d'escalat per a la posterior fabricació industrial dels productes.

Entre les nostres activitats es troben: el disseny i la modificació de scaffolds, el disseny estructural “de novo”, el disseny de rutes de scaffolds i biblioteques, la síntesi de scaffolds i building blocks, transformació de processos multi etapa a reaccions en un sol pas, processos altament quimio, regio i estèreo selectius, desenvolupaments de baix cost, processos exclusius...i moltes altres.

En definitiva, treballar amb Inkemia ofereix:

-             Flexibilitat: fins a 4 aproximacions complementàries per a la síntesi de compostos.

-             Valor afegit: no només proporcionem els compostos desitjats sinó també la ruta completa necessària per a un posterior escalat pilot i industrial.

-             Facilitat per produir qualsevol tipus d'enzim, nativa, recombinant o mutant.

-             Àmplia experiència i coneixement en anàlisi i síntesi.

També disposem d'una àmplia col·lecció de compostos i hits en càncer i altres malalties (víriques, inflamatòries, coagulació, etc.) disponibles per a la seva llicència o acords de co-desenvolupament.

1)           Biblioteques de nous anàlegs de nucleòsids per a assajos d'activitat anticancerígena: A través de la Plataforma HTB, IUCT disposa d'una potent eina tecnològica per crear col·leccions de centenars de nous anàlegs de nucleòsids mitjançant la sinergia que ofereix l'acoblament de processos biotecnològics i les eines de síntesi orgànica.

Actualment hi ha disponibles uns 500 compostos dels quals es facilita informació sobre la seva estructura, puresa, concentració i la seva fitxa completa en format ChemFinder.

Aquests compostos es poden facilitar de forma individual, com a subgrup (selecció filtrada segons els requeriments del client), o com a col·lecció global.

Addicionalment, és possible la preparació d'estructures seleccionades basades en requeriments estructurals del client.

 Avantatges associats al seu ús

-             Novetat estructural per a la gran majoria de les molècules de la col·lecció.

-             Compostos amb característiques compatibles amb els requeriments dels fàrmacs (drug-like).

-             Possibilitat d'identificar hits o lead compounds en R+D de nous fàrmacs anticancerosos.

-             Possibilitat d'identificar hits en R+D en noves activitats farmacològiques.

-             Subministrament i escalat: és possible re-sintetitzar i escalar els productes fins a 1-2 grams.

Així mateix, disposem de hits per a la seva llicència o acords de co-desenvolupament en diverses indicacions de càncer: pulmó, mama, còlon, fetge, pròstata, ronyó, pàncrees, limfoma, leucèmia i glioblastoma.

2)           Biblioteca de nous anàlegs de nucleòsids per a assajos d'activitat antiviral: Mitjançant la plataforma HTB, IUCT disposa d'una potent eina tecnològica per crear biblioteques de nous anàlegs de nucleòsids mitjançant la sinergia que ofereix l'acoblament de processos biotecnològics i síntesi múltiple en paral·lel.

Actualment hi ha disponibles uns 500 compostos dels quals es facilita informació sobre la seva estructura, puresa, concentració i la seva fitxa completa en format ChemFinder.

Aquests compostos es poden facilitar de forma individual, com a subgrup (selecció filtrada segons els requeriments del client), o com a col·lecció global.

Addicionalment, és possible la preparació d'estructures seleccionades basades en requeriments estructurals del client.

Avantatges associats al seu ús

-             Novetat estructural per a la gran majoria de les molècules de la col·lecció.

-             Compostos amb característiques compatibles amb els requeriments dels fàrmacs (drug-like).

-             Possibilitat d'identificar hits o lead compounds en R+D de nous fàrmacs antivirals.

-             Possibilitat d'identificar hits en R+D en noves activitats farmacològiques.

-             Subministrament i escalat: és possible re-sintetitzar i escalar els productes fins a 1-2 grams.

3)           Biblioteques de noves sulfonamides com antagonistes de receptors implicats en processos inflamatoris: Els compostos han estat dissenyats com antagonistes dels receptors B1 i B2 de bradiquinina, implicats en processos inflamatoris que cursen amb dolor i inflamació, com per exemple: en malalties respiratòries (asma, rinitis), artritis, pancreatitis, sèpsia, etc.

Actualment hi ha disponibles uns 200 compostos dels quals es facilita informació sobre la seva estructura, puresa, concentració i la seva fitxa completa en format ChemFinder.

Aquests compostos es poden facilitar de forma individual, com a subgrup (selecció filtrada segons els requeriments del client), o com a col·lecció global.

Addicionalment, és possible la preparació d'estructures seleccionades basades en requeriments estructurals del client.

Avantatges associats al seu ús

-             Novetat estructural per a la gran majoria de les molècules de la col·lecció.

-             Compostos amb característiques compatibles amb els requeriments dels fàrmacs (drug-like).

-             Possibilitat d'identificar hits o lead compounds en R+D de nous fàrmacs antiinflamatorios.

-             Possibilitat d'identificar hits en R+D en noves activitats farmacològiques.

-             Desenvolupament sintètic robust: a qualsevol moment és possible re-sintetitzar o escalar els productes; per tant, la seva provisió està garantida per a les diferents fases de desenvolupament del candidat a fàrmac.

4)           Biblioteca de noves sulfonamidas per a assajos de anticoagulació: Els compostos han estat dissenyats com a inhibidors de diferents proteïnes implicades en processos de coagulació: Trombina (Factor FIIa), Factor X Activat (FXa), Factor de Coagulació VIIa, Tripsina, Factor de Coagulació IX, etc.

Actualment hi ha disponibles uns 200 compostos dels quals es facilita informació sobre la seva estructura, puresa, concentració i la seva fitxa completa en format ChemFinder.

Aquests compostos es poden facilitar de forma individual, com a subgrup (selecció filtrada segons els requeriments del client), o com a col·lecció global.

Addicionalment, és possible la preparació d'estructures seleccionades basades en requeriments estructurals del client.

Avantatges associats al seu ús

-             Novetat estructural per a la gran majoria de les molècules de la col·lecció.

-             Compostos amb característiques compatibles amb els requeriments dels fàrmacs (drug-like).

-             Possibilitat d'identificar hits o lead compounds en R+D de nous fàrmacs anticoagulants.

-             Possibilitat d'identificar hits en R+D en noves activitats farmacològiques.

-             Desenvolupament sintètic robust: a qualsevol moment és possible re-sintetitzar o escalar els productes. Per tant, la seva provisió està garantida per a les diferents fases de desenvolupament del candidat a fàrmac.

5)           Biblioteca de compostos tropànics: Són composts amb activitat sobre el Sistema Nerviós Central (SNC).

Actualment hi ha disponibles uns 30 compostos dels quals es facilita informació sobre la seva estructura, puresa, concentració i la seva fitxa completa en format ChemFinder.

Aquests compostos es poden facilitar de forma individual, com a subgrup (selecció filtrada segons els requeriments del client), o com a col·lecció global.

Addicionalment, és possible la preparació d'estructures seleccionades basades en requeriments estructurals del client.

Avantatges associats al seu ús

-             Possibilitat d'identificar hits o lead compounds en R+D de nous fàrmacs en malalties del SNC relacionades amb una disminució de l'activitat dopaminèrgica, serotoninèrgica o noradrenèrgica (depressió, ansietat, Parkinson, Alzheimer, migranya, atacs de pànic, narcolèpsia, etc.) a partir de compostos derivats d'una estructura que té activitat en aquest camp.

-             Síntesi molt complexa optimitzada.

També  disposem de 3 hits amb millora de l'activitat motora en un model de mosques amb la malaltia de Parkinson per a la seva llicència o acords de co-desenvolupament

Contacte

  •   info@inkemia.com
  •  +34 93 579 34 32
  •  +34 93 570 57 45
  •  C\ Àlvarez de Castro, 63, 08100
    Mollet del Vallès (Barcelona)

Últimes posts