InKemia rep l'aprovació inicial d'un projecte de R+D per realitzar els assajos de Pre-Clínica regulatòria de potencials Fàrmacs Oncològics

La Inversió en R+D és de 505.835,88 € i l'ajuda total al projecte és de 346.909,38 €

InKemia IUCT Group, s. a., ha rebut l'aprovació inicial d'un projecte de R+D+i dins del programa competitiu Repto-Col·laboració del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Aquest projecte consorciat té per títol “Desenvolupo preclínic regulatori de nous fàrmacs oncològics (PRECLINONCO)”.


Aquest projecte té un pressupost de 505.835,88 € pels 4 partícips del projecte, i suposarà una ajuda total per al projecte de 346.909,38 €, distribuïda en una ajuda financera de 180.215,00 € per al grup InKemia, i una subvenció de 166.694,38 € per a la resta de partícips. La durada del projecte és de 24 mesos (2018-2020).
La inversió en R+D realitzada en aquest projecte reportarà uns resultats tècnics patentables, en forma de nous productes, processos o tecnologies, així Inkemia podrà incrementar significativament la cartera tecnològica pròpia o "Pipeline", en línia amb el creixement que espera l'empresa per als propers anys. InKemia usa diversos canals simultanis d'explotació del Know‐how i les Patents obtingudes en cada projecte, accelerant el temps de recuperació de la inversió realitzada, gràcies al seu innovador model d'explotació multicanal.


Aquest projecte permetrà avançar en el desenvolupament dels assajos Pre-Clínics regulatoris necessaris per passar a les Fases Clíniques del desenvolupament de nous fàrmacs. Es realitzessin assajos Pre-Clínics amb diversos candidats que han demostrat la seva gran eficàcia contra diversos tipus de tumors el que permetrà seleccionar els millors candidats per passar a Fases Clíniques posteriors.


Els compostos amb activitat terapèutica que entressin en els assajos pre-clínics s'han demostrat la seva eficàcia davant tumors en els següents òrgans:


• Càncer en Adults de tipus Neoplásico com:
o Pàncrees, Pròstata, Mama, Pulmó, Leucèmia, Glioma, Cervical.
• Càncer en Adults de tipus d'altres tipus:
o Mieloma, Còlon, Ovari, Ronyó, Estómac, Esòfag, Fibrosarcoma
• Càncer Infantils de tipus Neoplásico com:
o Neuroblastoma, Sarcoma de Ewing, Hepatoblastoma, Osteosarcoma, …


A més de InKemia, participen reconeguts hospitals, centres de recerca, centres tecnològics i prestigiosos experts, com són Fundació Hospital Universitari Vall D'hebron (Institut De Recerca), Fundació Parc Científic De Barcelona i Centre Tecnològic LEITAT, que aporten una gran experiència en el desenvolupament Pre-clínic de fàrmacs oncològics objecte del projecte, els quals estaran finançats íntegrament directament pel programa reptes.

Contacte

  •   info@inkemia.com
  •  +34 93 579 34 32
  •  +34 93 570 57 45
  •  C\ Àlvarez de Castro, 63, 08100
    Mollet del Vallès (Barcelona)

Últimes posts